Zicht op Nieuw-Amsterdam na 1665, kaart van Johannes Vingboons

Verenigde Staten

De kolonie Nieuw-Nederland heeft maar veertig jaar bestaan (1624-1664) en er zijn er in de loop der eeuwen veel gebouwen verdwenen. Toch valt er in New York en omliggende staten veel Nederlandse geschiedenis en cultuur te ontdekken. In de stad New York zijn er straatnamen en de plattegrond van Nieuw-Amsterdam die nog aan het Nederlandse verleden herinneren. In de staat New York vind je landhuizen – nu meestal (huis)musea – kerkgebouwen en begraafplaatsen. Ook heel wat Amerikaanse familienamen getuigen van een Nederlandse of Vlaamse oorsprong, net als bepaalde woorden in het Amerikaans, zoals boss en cookie. In de Hudson Vallei worden feesten als ‘Pinkster’ en Sinterklaas nog altijd gevierd. Erfgoed dat herinnert aan het slavernijverleden van de kolonie Nieuw-Nederland is lang doodgezwegen, maar zowel in de Verenigde Staten als in Nederland is hier terecht steeds meer aandacht voor gekomen.

In de Verenigde Staten werken we samen met onze officiële partner, het New Amsterdam History Center in New York.
Het audiotoursproject in de VS is financieel gesteund als onderdeel van het Dutch Culture USA programma van het Consulaat-Generaal van Nederland in New York. We ontvingen ook subsidies van de Society of Daughters of Holland Dames en het matchingfonds van DutchCulture.
Audiotour over Nieuw-Amsterdam (nu New York), de hoofdstad van de kolonie Nieuw-Nederland (1624-1664).
Audiotour in New York rond Peter Stuyvesant, Directeur-Generaal van de kolonie Nieuw-Nederland.
Audiotour in de zeventiende-eeuwse kern van Historic Richmond Town op Staten Island.
Audiotour (per auto) door de Hudson Vallei, een belangrijk onderdeel van de kolonie Nieuw-Nederland.
Audiotour in Kingston (aanvankelijk Wiltwyck geheten) en de vele ‘Nederlandse’ huizen die er nog staan.
Audiotour in Huguenot Street in New Paltz, met huizen en graven van Franse Hugenoten, Nederlandse kolonisten en hun nazaten.
Audiotour over het Nederlands-koloniale verleden in de Mohawk Vallei
Audiotour (per auto) in Albany, de hoofdstad van New York State, dankzij de beverhandel oorspronkelijk Beverwijck geheten.
Audiotour in historisch Schenectady met de vele ‘Nederlandse’ huizen die er nog staan.