Atlas major van Joan Bleau
Wereldkaart in Atlas Maior van Joan Blaeu, 1662

Nederlands erfgoed wereldwijd

De banden die Nederland met andere landen heeft, zijn vaak al eeuwen oud. In veel gevallen stammen ze uit een tijd waar Nederland en België nog geen gescheiden landen waren. We hebben het daarom regelmatig over Nederlands en Vlaams erfgoed.

Het contact met de Verenigde Staten kwam begin 17e eeuw tot stand toen Nederland er handelsposten vestigde voor de handel in beverhuiden. Vervolgens stichtte de West-Indische Compagnie (WIC) de kolonie Nieuw-Nederland, met Nieuw-Amsterdam (nu New York) als hoofdstad.

Met Frankrijk hebben de Lage Landen al heel lang op politiek en diplomatiek niveau contact en vooral in de 19e en begin 20e eeuw trok Parijs als cultureel centrum van de wereld Nederlandse kunstenaars aan.

De banden met Polen komen oorspronkelijk voort uit het al in de 11e eeuw opgerichte Hanzeverbond, waar onder andere het Poolse Gdansk en diverse Nederlandse steden zich bij aan hadden gesloten. De handel rond de Oostzee was destijds voor Nederland belangrijker dan die van de latere VOC en WIC en wordt daarom aangeduid als de moedernegotie.
In het spoor van de handelaren trokken ook Nederlandse en Vlaamse architecten en kunstenaars naar Gdansk.

Er zijn nog andere landen waar Nederlands/Vlaams erfgoed is te vinden: Suriname, Indonesië, Zuid-Afrika, de Nederlands-Caribische eilanden, Brazilië, Rusland, Japan, Sri Lanka, Australië en India.

Leo Belgicus – Francisco Corbelletti, 1647